Dokumenty na stiahnuie

Výberové konanie

[pridané: 08.05.2017]

Prosíme o cenovú ponuku na zabezpečenie lesných prác v Komposesoráte Hliník nad Váhom

Druh

- tažba a približovanie dreva, priemerná približovacia vzdialenosť cca 800m, objemovosť priemer 1,7 m3 (70% ihličnatné, 30% listnaté)
        Objem prác    cca 2400 m3 / rok
- sústreďovanie dreva koňom do 400m, objemovosť do 0,9m3
        Objem prác    cca 240 m3 / rok
- čistenie plochy od nehrubia s pálením
        Objem prác    cca 3,5 ha / rok, resp. 2400 m3 / rok
- zalesňovanie s dodaním materiálu (škôlkovance, pestované na minerálnej pôde veku od 2/2 do 2/3) od akreditovaného výrobcu s dodržaním LVS a semenárskych oblastí
        Objem prác    cca 2,5 ha / rok, resp. 13 000 ks / rok
- vyžínanie v pásoch
        Objem prác    cca 17 ha / rok
- ochrana proti ohryzu zverou s dodaním materiálu (repelent)
        Objem prác    cca 20 ha / rok
- prerezávky
        Objem prác    cca 4 ha / rok
        Intenzita zásahu    30-50%
- výsek nežiadúcich drevín (trsy liesky, pomiestne breza do 4 rokov veku)
        Objem prác    cca 3 ha / rok

Všetky práce budú zadávane, usmerňované a preberané odborným lesným hospodárom Komposesorátu Hliník nad Váhom, ktorý včas poskytne údaje k obstaraniu sadeníc v zmysle platnej legislatívy o LRM.

Úspešný uchádzač bude upovedomený prostredníctvom predsedu Komposesorátu Hliník nad Váhom a bude vyzvaný na uzavretie zmluvy o dielo s dobou trvania 5 rokov.

Ponuku prosíme doručiť v uzavretej obálke na adresu Komposesorátu, alebo emailom na predsedu ludovit.martinicky@gmail.com. Výberové konanie sa uzatvára 31.5.2017 o 18:00.

V prípade záujmu o bližšiu špecifikáciu jednotlivých prác poprípade osobnú obhliadku pracoviska, kontaktujte OLH Ing. Juraj Koch 0907 837 295.