Dokumenty na stiahnuie

Výberové konanie

[pridané: 11.04.2022]

Druh

- ťažba a približovanie dreva, priemerná približovacia vzdialenosť cca 800m, objemovosť priemer 1,5 m3 (55% ihličnatné, 45% listnaté)
        Objem prác    cca 2100 m3 / rok
- sústreďovanie dreva koňom do 400m, objemovosť do 0,5m3
        Objem prác    cca 350 m3 / rok
- čistenie plochy od nehrubia s pálením
        Objem prác    cca 3,0 ha / rok, resp. 2100 m3 / rok
- zalesňovanie s dodaním materiálu (škôlkovance, pestované na minerálnej pôde veku od 2/2 do 2/3) od akreditovaného výrobcu s dodržaním LVS a semenárskych oblastí
        Objem prác    cca 1,5 ha / rok, resp. 8 500 ks / rok
- vyžínanie v pásoch
        Objem prác    cca 14 ha / rok
- ochrana proti ohryzu zverou s dodaním materiálu (repelent)
        Objem prác    cca 15 ha / rok
- prerezávky
        Objem prác    cca 9 ha / rok
        Intenzita zásahu    30-50%
- výsek nežiadúcich drevín (trsy liesky, pomiestne breza do 4 rokov veku)
        Objem prác    cca 2 ha / rok

Objednávateľ poskytne údaje k obstaraniu sadeníc v zmysle platnej legislatívy o LRM, plán prác na nasledujúci rok k 1.2. daného roku platnosti zmluvy.

Úspešný uchádzač bude upovedomený prostredníctvom predsedu Komposesorátu Hliník nad Váhom a bude vyzvaný na uzavretie zmluvy o dielo s dobou trvania 5 rokov.

Ponuku prosíme doručiť v uzavretej obálke na adresu Komposesorátu, alebo emailom na predsedu ludovit.martinicky@gmail.com. Výberové konanie sa uzatvára 5.5.2022 o 16:00.

V prípade záujmu o bližšiu špecifikáciu jednotlivých prác poprípade osobnú obhliadku pracoviska, kontaktujte OLH Ing. Juraj Koch 0907 837 295.